Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2014

MeryMendoza
MeryMendoza
2943 0e83
Reposted bytalkandtalkmaria-magdalenaTewisantie
MeryMendoza

March 10 2014

MeryMendoza
' Ja Go kocham, a on mi powiedział, że jestem tłusta. Cóż, pora na pączka- i chuj. '

March 02 2014

MeryMendoza
5637 25f3
MeryMendoza
5630 f5e0

January 03 2014

MeryMendoza
1862 bdea 500
Reposted byapanas apanas
MeryMendoza
- tak bardzo tęsknię.
MeryMendoza
POZWÓL MI UWOLNIĆ SIĘ OD CIEBIE, proszę ... 

January 02 2014

MeryMendoza
Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku
Bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze, niż spokój (...)
Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze
Ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko się zgodzę
Nie mam zamiaru spełniać czyichś oczekiwań
W życiu nie chodzi o to by sympatię zdobywać."
MeryMendoza
2564 e6f7
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
MeryMendoza
7437 e073
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
MeryMendoza
2039 6e2e
Reposted fromiamstrong iamstrong

Moderat / Versions from [ II ] album (2013)

Reposted fromcheg00 cheg00
1739 f814

Sherlock & the gang in The Empty Hearse

December 13 2013

MeryMendoza
Co mam zrobić żeby się uwolnić od Ciebie !!!!! Tak. Nadal Cię kocham, pomimo tego, co ze mnie zrobiłeś, pomimo tego jaki byłeś, pomimo tego ile razy płakałam z Twojego powodu. Wszystko Ci wybaczam, bo nadal Cię kocham. 
MeryMendoza
9592 a7fe
naprawde warto przeczytać do końca !!!
Reposted byliwqapanas
2574 2a25 500
Reposted frompillank pillank viaiamstrong iamstrong
MeryMendoza
2785 a787
Reposted fromiamstrong iamstrong
MeryMendoza
0458 f813
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl